Live Concert2018. 4. 7. 02:45

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Witness

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Dark Hores

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Chained To The Rhythm

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - California Gurls

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - E.T.

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Bon Appetit

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Into Me You See

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Part Of Me

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Swish Swish

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Roar

 

 

 

 

 

 

Katy Perry - Firework

 

 

 

 

 

 

 2008년에 데뷔한 케이티 페리는 현재까지 유튜브 조회수 총 180억 회를 기록,

통산 4천만장 이상의 앨범 판매.

1억 2500만 이상의 음원 판매를 기록.

2015년에 세계적인 뮤지션들의 전유물로 여겨지는 슈퍼볼 하프타임쇼의 주인공.

음원만 냈다 하면 빌보드 1위.

 

 

한 나라의 도시에 그저 스쳐지나가는 형식적인 투어가 아닌

 

'케이티 페리' 라는 한 아티스트의 진정성이 담긴 알차고 감동적인 공연이었음

 

셋 리스트에 빌보드 1위곡들만 무려 9곡 너무 신나버리고ㅋㅋ

 

남은 투어 무사히 잘 마무리 했으면 좋겠고 괜히 세계적인 팝스타가 아니구나 절실히 느낀 공연!

 

 

 

<케이티 페리 공연 셋리스트>

 

1. Witness

2. Roulette

3. Dark Horse

4. Chained To The Rhythm

5. Teenage Dream

6. Hot N Cold

7. Last Friday Night

8. California Gurls

9. I Kissed A Girl

10. Deja Vu

11. Tsunami

12. E.T.

13. Bon Appetit

14. Wide Awake

15. Into Me You See

16. Power

17. Part Of Me

18. Swish Swish

19. Roar

20. Firework

 

 

 

Posted by by072

댓글을 달아 주세요