Live Concert2017. 8. 13. 09:07

 

 

 

 

DNCE - Toothbrush

 

 

 

 

 

 

DNCE - Kissing Strangers

 

 

 

 

 

 

DNCE - Cake By The Ocean

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastille - Gloy

 

 

 

 

 

 

Bastille - Pompeii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

브로콜리너마저 - 사랑한다는 말로도 위로가 되지 않는

 

 

 

 

 

 

브로콜리너마저 - 졸업

 

 

 

 

 

 

초대해주신 유니버셜 뮤직 코리아 관계자분들께 진심으로 감사드립니다 (__)

 

 

 

Posted by by072

댓글을 달아 주세요